Informații de interes public

2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice a fost desemnată prin Decizia Directorului Clubului Sportiv “Gloria 2018” Bistrița – Năsăud nr. 12/06.09.2018.
Pop Liana Maria – inspector de specialitate
Date de contact:
Telefon: 0741565622
E-mail: liana.pop@gloria2018.ro

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 Vezi/Descarcă Formular-tip cerere de informaţii de interes public