Informații de interes public

2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice a fost desemnată prin Decizia Directorului Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița – Năsăud nr. 42/20.07.2022.
Carmen Claudia Grama – inspector
Date de contact:
Telefon: 0363.730.652
E-mail: carmen.grama@gloria2018.ro

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 Vezi/Descarcă Formular-tip cerere de informaţii de interes public

Modalitate de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

 Vezi/Descarcă Reclamație administrativă I – răspuns negativ

 Vezi/Descarcă Reclamație administrativă II – netransmitere răspuns în termen

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
Lista cu documentele de interes public
Lista cu documentele produse și sau gestionate de instituție